Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 
 

Ajankohtaista

10.04.2019

Naiskunnanjohtajien verkosto vaatii tasa-arvotekoja!

Vantaalla järjestetyssä naiskunnanjohtajien tapaamisessa keskusteltiin naisten asemasta ja vaikutusmahdollisuuksista erityisesti kuntien johtajina. Laatuaan ensimmäisessä naiskunnanjohtajien tapaamisessa puhuttiin muun muassa naisverkostojen tarpeellisuudesta, tasa-arvotyön vahvistamisesta kuntien perustehtävässä sekä johtajien rekrytointikäytännöistä. Tapaamisen päätteeksi kokous hyväksyi alla olevan kannanoton. Jatkoon sitouduttiin, joten lisää kannanottoja tulee myöhemmin.

"Kunta on tasa-arvon toimeenpanija

Vaikka Suomessa tasa-arvo on monissa asioissa saavutettu, edelleen on eroja sukupuolten hyvinvoinnissa ja mahdollisuuksien toteutumisessa käytännössä. Eroja sukupuolen mukaan on esimerkiksi terveydessä ja hyvinvoinnissa, koulutuksessa ja koulutusalojen ammatillisessa jakautumisessa, työn ja perheen yhteensovittamisessa. Sukupuoleen perustava ja lähisuhdeväkivalta ovat vakavia ongelmia. Kuntademokratiassa naisten ja miesten edustus ja osallistuminen päätöksentekoon eivät ole tasapainossa. Kunnat voivat vaikuttaa erojen vähentämiseen ja luoda sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta.

Kunnat ovat tasa-arvon toteuttajia arjessa. Sukupuolten tasa-arvolle on keskeistä, että vanhemmat voivat käydä töissä, olla taloudellisesti itsenäisiä ja kehittää uriaan. Kuntien ylläpitämien päiväkotien ja koulujen tarjoamalla varhaiskasvatuksella ja koulutuksella on tärkeä pedagoginen merkitys tasa-arvon kannalta. Yhdenvertaiseen hyvinvointiin tähtäävät terveydenhoito ja sosiaalipalvelut järjestetään niin ikään kunnissa. Kuntien työntekijöistä 80 prosenttia on naisia, mutta naisten osuus kunnanjohtajista on edelleen vain 25 prosenttia. Myös poliittinen johto on miesvaltaista, vain 39 prosenttia valtuutetuista on naisia.

Me allekirjoittaneet olemme sitoutuneet tasa-arvotekoihin kunnissa. Tasa-arvotyön on oltava jatkuvaa, tavoitteellista ja riittävästi resursoitua. Edistämme osaltamme perhevapaauudistusta ja työelämän eriytymisen purkua. Perustyössämme tunnistamme ja ehkäisemme naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. On olennaista, että tuleva eduskunta tunnistaa kuntien tasa-arvotyön merkityksen ja hyödyntää kuntien osaamista. Tasa-arvo vaatii tekoja."

Kunnanjohtajanaiset kokoontuivat ensimmäistä kertaa Vantaan kaupungintalolla tiistaina 9.4.2019. Historiallisen kokouksen koollekutsujina oli Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen yhdessä Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajan Eva Biaudet'n ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajan Sari Raassinan kanssa. Tilaisuuden järjestäjät halusivat tarjota kunnanjohtajanaisille mahdollisuuden verkostoitua ja samalla keskustella hyvistä käytänteistä kunnissa tehtävän tasa-arvotyön parantamiseksi.


 
 
  • -gnvi-p8-400x400.jpg
  • We All
  • Wihuri-logo
  • OKMlogo
  • Naisten ääni
  • thl-tasa-arvotiedon-keskus-1.png
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy